Lovemark Nedir - BLOG

Lovemark Nedir Bilgi Paylaşımı

Kurumsal Kimlik Yapılırken Renk ve Font

Kurumsal Kimlik Yapılırken  Renk ve Font

Kurumsal kimlik içersinde renkler ve fontlar bir markanın bütün imajını yansıtmalıdır, markanın en önemli unsurudur ,markayı olduğu her yerde takip eder. Kurumsal kimlik öğelerinin her detayında web-siteleri, resmi evraklar, zarflar, kartvizitler, dosyalar vb. her yerde onların izi ve yansımaları mutlaka vardır, bu yüzden seçerken çok dikkat edilmesi gereken bir konudur. Her kurumsal kimlikte seçilen renk mutlaka belli bir pazarlama stratejisini temsil ediyor olmalıdır. Kurumsal kimlik renkler, bir nevi müşterilerinize vermek istediğiniz mesajların, duyguların sembolü olmalıdır. Pozitif duygular uyandırmalı, ürünlerinizi satın almayı kolaylaştırmalı,mesajı doğru vermeli,müşteri kurumsal kimlikle seçilen renk ile ürün arasıda bir bağ kurmalı….